Рецензія. Система контролю якості

Усі рукописи, надіслані до «Журналу Хроматографічного товариства», якщо вони відповідають профілю, формальним критеріям журналу та підготовлені згідно зі стандартами, передаються на рецензування, метою якого є визначення об’єктивної оцінки наукового змісту публікації. Не надсилаються на рецензування повідомлення інформаційного характеру.
Експертна оцінка рукопису, що здійснюється редколегією журналу та рецензентом націлена на допомогу автору у покращенні якості статті та у прийняті рішення про можливість його публікації.
Рецензенти обираються із спеціалістів, які мають досвід наукової та науково-експертної роботи в галузі, що стосується тематики рукопису.
Рецензування рукописів проводиться конфіденційно та анонімно для автора та рецензента: автору/авторам рукопису не повідомляється інформація про рецензентів, а рецензенти отримують примірник рукопису без зазначення автора/авторів.
Рецензенту направляється рукопис без зазначення будь-якої ідентифікаційної інформації про автора/авторів:

  • імен та місця роботи;
  • адрес, включаючи адресу електронної пошти;
  • подяк;
  • заяви про конфлікт інтересів;
  • іншої інформації по тексту рукопису (посилань на власні дослідження, джерела фінансування тощо).

Взаємодію між автором/авторами публікації і рецензентами здійснюється шляхом переписки редколегією журналу.
Разом з примірником рукопису рецензентам пропонується заповнити рецензію за формою, що додається.
Якщо за результатами рецензування були зауваження до рукопису, то редакція надсилає автору/авторам рекомендації щодо виправлення зауважень.
Після виправлення зауважень у рукописі або прийняття обґрунтувань автора/авторів щодо зауважень, редакційна колегія приймає остаточне рішення про публікацію рукопису, про що інформує автора/авторів із зазначенням термінів публікації, або про відмову у публікації рукопису, про що інформує автора/авторів із зазначенням із зазначенням причин.