Відношення до плагіату

Плагіат - це акт копіювання чужих ідей, процесів, результатів без посилання на літературні першоджерела. Рукописи, що містять плагіат, суперечать нормам етики та інновацій, порушують правова інтелектуальної власності.
Самоплагіат – це використання автором частини свого власного раніше опублікованого твору без використання відповідних посилань. Рукописи, що містять самоплагіат суперечать стандартам літературних посилань та досліджень.
Усі рукописи, що надсилаються для публікації до «Журналу Хроматографічного товариства», перевіряються на наявність плагіату або самоплагіату за допомогою програмного забезпечення Antiplagiarism.NET, або Advego Plagiatus.
При виявлені за результатами перевірки або у процесі рецензування в рукописі плагіату, редакція журналу письмово повідомляє про це автора/авторів (далі – автор) і пропонує впродовж 15 робочих днів виправити рукопис або надати вмотивовані пояснення.
Якщо зауваження щодо виявленого плагіату не будуть ураховані, а пояснення не переконливими чи відповідь від автора не надійде, редакція журналу залишає за собою право відхилити публікацію рукопису, про що письмово повідомляє автора.
Автор, в рукописі якого був зафіксований плагіат вноситься до бази даних, яку веде редакція журналу. При повторному фіксуванні в рукописі цього автора плагіату редакція залишає за собою право відмовити йому у подальшій співпраці, про що письмово сповіщається автор, а інформація про це розміщується на офіційному веб-сайті журналу.