Редакційна колегія

СКЛАД РЕДКОЛЕГІЇ
Періодичного науково-практичного видання
«Журнал Хроматографічного товариства»


Герцюк Модест Миколайович, головний редактор, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

Тананайко Оксана Юріївна, заступник головного редактора, кандидат хімічних наук, доцент, Київський національний університет Тараса Шевченка, Україна.

Кокот Роман Романович, заступник головного редактора, Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка, Україна.

Банах Онуфрій Степанович, доктор хімічних наук, професор, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна.

Баранов Юрій Сергійович, кандидат хімічних наук, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК «Національного університету біоресурсів і природокористування України»

Биков Михайло Валентинович, Сервісний центр «Хіммедприлад», Україна.

Бушевський Богуслав, доктор хімічних наук, професор, Торунський університет ім. М.Коперника, Польща.

Віткевич Зігфрид, доктор хімічних наук, професор, Військовий технологічний університет, Польща.

Воловенко Юліан Михайлович, доктор хімічних наук, професор, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Україна.

Гиренко Дельбар Бекджанівна , кандидат біологічних наук, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна.

Гогоман Ігор Володимирович, кандидат хімічних наук, Національне агентство з акредитації України.

Гринько Алла Петрівна, кандидат хімічних наук, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України».

Гунько Володимир Мусійович, доктор хімічних наук, Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України.

Демченко Віолетта Федорівна, кандидат біологічних наук, Державна установа «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва національної академії медичних наук України».

Дівізінюк Михайло Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

Забулонов Юрій Леонідович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

Зайцев Володимир Миколайович, доктор хімічних наук, чл.кор. НАНУ, професор, Папський католицький університет Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Захматов Володимир Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

Козак Володимир Антонович, кандидат хімічних наук, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

Колендо Олексій Юрійович, доктор хімічних наук, професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна.

Комаров Ігор Володимирович, доктор хімічних наук, професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна.

Копач Станіслав, доктор хімічних наук, професор, Ряшівська політехніка ім. Ігнатія Лукасевича, Польща.

Кривенчук Володимир Євдокимович, доктор фармацевтичних наук, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України».

Мельничук Сергій Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Мілюкін Михайло Васильович, доктор хімічних наук, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України.

Роговик Володимир Йосипович, кандидат хімічних наук, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна.

Рожнов Михайло Степанович, кандидат технічних наук, Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів», Україна.

Самченко Юрій Маркович, доктор хімічних наук, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Оверченка, Україна.

Слободяник Микола Семенович, доктор хімічних наук, член-кореспондент НАН України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна.

Тимкевич Олександр Зенонович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна.

Фрицький Ігор Олегович, доктор хімічних наук, професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна.

Хартмут Франк, професор, Байройтский університет, Німеччина.

Чумаченко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, завідувач кафедри, старший науковий співробітник, Національний університет харчових технологій, Україна.

Яковлєв Євгеній Олександрович, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Яцишин Андрій Васильович, доктор технічних наук, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України.