Джерела фінансування

Джерелами фінансування журналу є кошти засновників, передплата, cпонсорські внески.
Вартість видання журналу та вартість публікації однієї сторінки поданого тексту встановлюється відповідно до витрат на надання послуг редакційного забезпечення та друку періодичного науково-практичного видання: «Журнал Хроматографічного товариства» і покривається за рахунок джерел фінансування.

Наукові статті публікуються безкоштовно.