Зміст #1-4 / 2015

Титульна сторінка

Зміст

БІЛОУС С.В., ВАВРІНЕВИЧ О.П., ЛІПАВСЬКА А.О., ОМЕЛЬЧУК С.Т., НИКИТЮК О.А. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІГІЄНІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ АМЕТОКТРАДИНУ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ

ЗАЕЦ Е.Р., ДЕМЧЕНКО В.Ф., ОЛЬШЕВСКИЙ С.В., АЛЕКСАНДРОВА Л.Г. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИРЕТРОИДОВ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЛЬТАМЕТРИНА)

СТЕЦЕНКО Е.В., ГИРЕНКО Т.В., ОМЕЛЬЧУК С.Т. АНАЛИЗ ТЕРБУТИЛАЗИНА И ПРОПИЗОХЛОРА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

САМЧЕНКО Ю.М., КОНОВАЛОВА В.В., КРИКЛЯ С.О., ПАСМУРЦЕВА Н.О., ПОЛТОРАЦЬКА Т.П., ЩЕРБАКОВ С.М., БОЛДЕСКУЛ І.Є., БУРБАН А.Ф., УЛЬБЕРГ З.Р. СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ МУЛЬТИЧУТЛИВИХ НАНОКОМПОЗИТНИХ ФЕРОГЕЛІВ НА ОСНОВІ ЗОПРОПІЛАКРИЛАМІДУ І АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ

КАЛІ ТУДЕЛА, КОРІ КЕЛЛІ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ДИЗЕЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ КАПІЛЯРНИХ КОЛОНОК СЕРІЇ ZEBRON™ INFERNO™

ЯЩУК В.У., ГРИНЬКО А.П., ВАВРИНЕВИЧ О.П. ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ПЕСТИЦИДІВ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА АЛЕКСАНДРОВА

ТРЕТЯ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ХІМІЧНА І РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ»

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ХІМІЧНА І РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ»

18-Й МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ РЕЧОВИН І 22-Й МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З НАУК РОЗДІЛЕННЯ РЕЧОВИН

40-Й МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З КАПІЛЯРНОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ І 13-Й СИМПОЗІУМ З ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ