Статті

БІЛОУС С.В., ВАВРІНЕВИЧ О.П., ЛІПАВСЬКА А.О., ОМЕЛЬЧУК С.Т., НИКИТЮК О.А. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІГІЄНІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ АМЕТОКТРАДИНУ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ

2015 – Журнал Хроматографічного товариства – т. ХV. – № 1-4. – С. 5-11 

УДК 613:632.95.028

БІЛОУС С.В., ВАВРІНЕВИЧ О.П., ЛІПАВСЬКА А.О., ОМЕЛЬЧУК С.Т., НИКИТЮК О.А.

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІГІЄНІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ АМЕТОКТРАДИНУ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ - стаття

Було вивчено хроматографічне розділення в умовах високоефективної рідинної хроматографії з ультрафіолетовим детектором для аметоктрадину – нового фунгіциду класу триазолпіримідинів. В результаті проведеної роботи встановлені оптимальні умови хроматографування, підібрані екстрагенти та найбільш ефективні способи очистки екстрактів проб для визначення аметоктрадину в ґрунті, повітрі, воді та сільськогосподарських культурах. Запропоновані аналітичні методи дозволяють контролювати всі обґрунтовані та офіційно затверджені гігієнічні нормативи в повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді, ґрунті, огірках, томатах, картоплі, цибулі-ріпці, винограді, томатному та виноградному соках.

Ключові слова: фунгіциди, триазолпіримідини, високоефективна рідинна хроматографія, об’єкти навколишнього середовища

ЛІТЕРАТУРА

1. Aulakha J.S. et al.A Review on Solid Phase Micro Extraction - High Performance Liquid Chromatography (SPME-HPLC) Analysis of Pesticides. Critical Reviews in Analytical Chemistry. 2005. Vol. 35, Issue 1. Р. 71-85.

2. Lidia María Ravelo-Pérez, Javier Hernández-Borges, Miguel Ángel Rodríguez-Delgado Pesticides analysis by liquid chromatography and capillary electrophoresis. Journal of Separation Science. 2006. Vol. 29, Issue 17. P. 2557–2577.

3. Mingfeng Huet al.Determination of ametoctradin residue in fruits and vegetables by modified quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe method using ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Food Chemistry. 2015. Vol. 175. Р. 395-400.

4. Антоненко А.М., Бардов В.Г., Коршун О.М., Карпенко В.В., Коршун М.М., Ліпавська А.О. ОптимізаціяаналітичногоконтролюзалишковихкількостейдіючихречовингербіцидуМайстерПауерOD. Медичні перспективи. 2012. Том XVII, № 2. С. 78-83.

5. Коршун М.М. та ін. Використання хроматографічних методів для контролю залишкових кількостей пестицидів – похідних сечовини – в об’єктах навколишнього та виробничого середовища. Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. 2009. № 4 (26). С. 92-100.

6. The Pesticide Manual: A World Compendium / Ed. by C. Tomlin, 15th edition. British Crop Protection Council. 2009. 1457 р.

7. ДСТУ ISO 8466-1-2001. Якістьводи. Визначанняградуювальноїхарактеристикиметодиккількісногохімічногоаналізу. Частина 1. Статистичнеоцінюваннялінійноїградуювальноїхарактеристики (ISO 8466-1:1990, IDT). Введ. 01.01.2003 р. К.: ДержспоживстандартУкраїни, 2002. 19 с.

8. Постанова МОЗ України №20 від 20 квітня 1999 р «Про використання норм точності і правильності вимірювань при здійсненні контролю за вмістом хімічних речовин в продовольчій сировині, продуктах харчування і об’єктах довкілля і відповідності між величинами МДР і ГДК і границями аналітичного визначення хімічних речовин.

9. Клисенко М. А., Александрова Л. Г., Демченко В. Ф., Макарчук Т. Л. Аналітична хімія залишкових кількостей пестицидів. Київ: ЕКОГІНТОКС. 1999, 238 с.

10. Методичні вказівки з визначення аметоктрадину в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі методом високоефективної рідинної хроматографії. № 1247-2014. Затв. Міністерством екології та природних ресурсів України (Наказ № 42 від 11.02.14) та погодж. з Державною санітарно-епідеміологічною службою України (Постанова головного державного санітарного лікаря України № 3 від 24.01.14).

11. Методичні вказівки з визначення аметоктрадину у воді методом високоефективної рідинної хроматографії. № 1248-2014. Затв. Міністерством екології та природних ресурсів України (Наказ № 42 від 11.02.14) та погодж. з Державною санітарно-епідеміологічною службою України (Постанова головного державного санітарного лікаря України № 3 від 24.01.14).

12. Методичні вказівки з визначення аметоктрадину в ґрунті методом високоефективної рідинної хроматографії. № 1249-2014. Затв. Міністерством екології та природних ресурсів України (Наказ № 42 від 11.02.14) та погодж. з Державною санітарно-епідеміологічною службою України (Постанова головного державного санітарного лікаря України № 3 від 24.01.14).

13. Методичні вказівки з визначення аметоктрадину у винограді та виноградному соку методом високоефективної рідинної хроматографії. № 1250-2014. Затв. Міністерством екології та природних ресурсів України (Наказ № 42 від 11.02.14) та погодж. з Державною санітарно-епідеміологічною службою України (Постанова головного державного санітарного лікаря України № 3 від 24.01.14).

14. Методичні вказівки з визначення аметоктрадину в картоплі та цибулі-ріпці методом високоефективної рідинної хроматографії. № 1251-2014. Затв. Міністерством екології та природних ресурсів України (Наказ № 42 від 11.02.14) та погодж. з Державною санітарно-епідеміологічною службою України (Постанова головного державного санітарного лікаря України № 3 від 24.01.14).

15. Методичні вказівки з визначення аметоктрадину в огірках, томатах, томатному соку методом високоефективної рідинної хроматографії. № 1252-2014. Затв. Міністерством екології та природних ресурсів України (Наказ № 42 від 11.02.14) та погодж. з Державною санітарно-епідеміологічною службою України (Постанова головного державного санітарного лікаря України № 3 від 24.01.14).