Статті

КАЛІ ТУДЕЛА, КОРІ КЕЛЛІ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ДИЗЕЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ КАПІЛЯРНИХ КОЛОНОК СЕРІЇ ZEBRON™ INFERNO™

2015 – Журнал Хроматографічного товариства – т. ХV. – № 1-4. – С. 41-44 

КАЛІ ТУДЕЛА, КОРІ КЕЛЛІ

ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ДИЗЕЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ КАПІЛЯРНИХ КОЛОНОК СЕРІЇ ZEBRON™ INFERNO™  - стаття

Аналіз нафтових вуглеводнів в пробах ґрунту і води набуває все більшої актуальності. Це пов’язано з необхідністю визначення кількісного рівня забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами. Паливні вуглеводні поділяються на органічні сполуки бензинової і дизельної фракцій. Температури кипіння сполук дизельної фракції аналогічні до температур кипіння вуглеводнів дизельного палива (C10-C28) і варіюються в діапазоні від 170 °C до 430 °C. Ці важкі сполуки можна аналізувати методом газової хроматографії з використанням полум'яно-іонізаційного детектора, однак при цьому слід враховувати деякі істотні фактори, щоб забезпечити відтворюваність результатів аналізу при повторному введенні проб.

Ключові слова: газова хроматографія, нафтові вуглеводні, дизельна фракція