Статті

СТЕЦЕНКО Е.В., ГИРЕНКО Т.В., ОМЕЛЬЧУКС.Т. АНАЛИЗ ТЕРБУТИЛАЗИНА И ПРОПИЗОХЛОРАХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

2015 – Журнал Хроматографічного товариства – т. ХV. – № 1-4. – С. 25-29 

УДК  543.544

СТЕЦЕНКО Е.В., ГИРЕНКО Т.В., ОМЕЛЬЧУК С.Т.

АНАЛИЗ ТЕРБУТИЛАЗИНА И ПРОПИЗОХЛОРА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ - стаття

Визначені умови хроматографічного розділення похідних триазинового ряду і толуідину, на прикладі тербутилазину і пропізохлору, використовуючи метод газорідинної хроматографії з капілярною колонкою НР-5 та метод тонкошарової хроматографії. Розроблені умови хроматографування для визначення мікрокількостей сполук у воді.

Ключові слова: газорідинна та тонкошарова хроматографія, гербіциди, триазини, похідні толуідину, дельтаметрин, продукти гідролізу

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (Офіційне видання). Міністерство екології та природних ресурсів. Київ. 2014. 831 с.

2. Хроматографические методы определения семерона, мезоранила, карагарда (тербутилазина) в воде, яблоках, капусте. Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. 1977. №8. С. 80-85.

3. Методичні вказівки з визначення пропізохлору у воді методом газорідинної хроматографії. Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в харчових продуктах, кормах та навколишньому середовищі. 2014. №84. С. 5-18.

4. Giovanns Dinelli, Alberto Vicari, Alekssandra Bonetti, Pietro Catizone. Comparison of Capillary Electrophoresis, HPLC, and Enzyme Immunoassay for Terbuthylazine Detection in Water. J. Agrik. Food Chem. 1995. 43 (4). Р. 951-955.

5. Xiaohu Wu, a Jun Xu, a Xingang Liu, Fenshou Dong, Yanbing Wu,  Ying Zhang, and Yongquan Zheng. Determination of Herbicide Propisochlor in Soil, Water and Rice3 Bull. KoreanChem. Soc. 2013. Vol. 34,3. Р. 917-921.

6. Макарчук В.М., Макарчук Т.Л., Макарчук Я.В. Компьютерная программа «Статистическая обработка линейной калибровочной функции». Версия: 9.1.8.326. – 2012.

7. Куликов А.Ю. Мицелярная тонкослойная хроматография в анализе биологически активных веществ. Київська Конференція з Аналітичної Хімії: Сучасні тенденції 2015: Збірник тез (Київ, 7- 9 жовтня 2015 р.). Київ, 2015.  С. 150-151.

8. Решетник Е.А. Визуальный тестовый анализ. Метрологическое обеспечение. Київська Конференція з Аналітичної Хімії: Сучасні тенденції 2015: Збірник тез (Київ, 7- 9 жовтня 2015 р.). Київ, 2015. С. 86-87.