Зміст №3 / 2002

 Титульна сторінка

 Зміст

ГЕРАСИМЕНКО М.В., ГЕРАСИМЕНКО В.А., НАБИВАЧ В.М., ПАНАСЮК А.Г. КОРРЕЛЯЦИОННО-АДДИТИВНАЯ СХЕМА РАСЧЕТА ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО УДЕРЖИВАНИЯ

МАРТИНОВ А.В., ПЕРШИН В.Ф., КУЗНЄЦОВА С.М. ВИКОРИСТАННЯ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ ВИСОКОГО ТИСКУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СУБСТАНЦІЇ ТА ЕТАПІВ І ДИНАМІКИ СИНТЕЗУ ПРОТИВІРУСНОГО ПРЕПАРАТУ ГАММАВІР

БІДНИЧЕНКО Ю.І., МИСАК Л.М., АНДРЕЙКО О.Ю. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЕТКИХ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ПРИ ОТРУЄННІ ГРИБАМИ

БЕЛЬТЮКОВА С.В., ТЕСЛЮК О.И., ЛИТВИНА Т.М., ЛИВЕНЦОВА Е.О., ЕГОРОВА А.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕГИДРАЦЕТОВОЙ КИСЛОТЬІ В ВИНАХ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ НАБИВАЧ

МАТВЄЄВА О.Я., ГРИНЬКО А.П. ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК З ВИМІРЮВАННЯ ГДК

ЄРШОВА Е.О., НИКИФОРУК Б.В., РОЗУМ Т.В. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ХРОМАТОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ

РЕКОМЕНДАЦИИ 1-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА "МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА"