Зміст / 2018

DOI: 10.15407/zht2018.64

 Титульна сторінка

 Зміст

Зміст


Баранов Ю.С, Демченко В.Ф., Земцова О.В. Методи визначення  мультизалишкових кількостей пестицидів в Україні

Новохацька О.О., Ліпавська А.О., Коршун О.М., Вавріневич О.П., Омельчук С.Т. Аналітичне забезпечення гігієнічного контролю залишкових кількостей флуфенацету в об’єктах навколишнього середовища та картоплі                                
Стеценко Е.В., Гиренко Т.В., Зинченко Т.И., Билоус С.В. Хроматографическое   определение крезоксим-метила и пропиконазола
Козак В.А., Герцюк М.М., Нежина М.В., Кубашко А.В. Екологічна безпека і методи визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів.  І. Джерела походження та екотоксичні властивості
Самченко Ю.М., Керносенко Л.О., Гончарук О.В., Полторацька Т.П., Пасмурцева Н.О., Стерник Даріуш, Косоруков П.О., Крикля С.О. Термочутливі та рН-чутливі гідрогелеві нанокомпозити з магнітним лапонітом
Гринько А.П.,  Кузнецова О.М., Вавріневич О.П. Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах
Вакуумна ультрафіолетова спектроскопія (GC-VUV) - новий інструмент для ідентифікації та кількісного визначення аналітів у газовій хроматографії