Зміст #1-4 / 2013

Титульна сторінка

Зміст

МЕЛЬНИЧУК С.Д., ГРИНЧУК Д.В., ЦВІЛІХОВСЬКИЙ В.І. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ АМІНОКИСЛОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЮ РІДИННОЮ ХРОМАТОГРАФІЄЮ І ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АМІНОКИСЛОТНОГО АНАЛІЗУ

ГОЛУБЕЦ О.B., КИЩЕНКО В.А., ГОЛУБЕЦ Р.А., ТИМЧEНКО В.К. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮТЕНА В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ МЕТОДОМ ТВЕРДОФАЗНОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

ГЕРЦЮК М.Н. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАПРЕЩЁННЫХ И НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ

КРИКЛЯ С.О., КОРОТИЧ О.І., МАЛИШЕВА М.Л., КОНОВАЛОВА В.В., САМЧЕНКО Ю.М. НАНОКОМПОЗИТНІ ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ АКРИЛАМІДУ З ІНКОРПОРОВАНИМ НАНОРОЗМІРНИМ СРІБЛОМ

ЗАЙЧЕНКО В.Н., ФОМАНЮК С.С., КРАСНОВ Ю.С., КОЛБАСОВ Г.Я. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВОЛЬФРАМА И КОБАЛЬТА ИЗ ОТХОДОВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ПЕСТИЦИДІВ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

ПЕРСОНАЛІЇ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ УСЕНКО

ХРОНІКА