Зміст №3,4 / 2006

Титульна сторінка

Зміст

 

СТЕЛЬМАЩУК І. І., КАРБОВСЬКА Р. В. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВІТАМІНУ Є В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ МЕТОДОМ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

ЛАМОТ С., БРАЙНДЛ Р., БИШОФ Л. Д. POPLC®: НОВЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ

ТРЕТЯ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЧИСТОТА ДОВКІЛЛЯ В НАШОМУ МІСТІ»

ЗАЙЧЕНКО В. Н., ДАВИДЯН К. Г., КОЛБАСОВ Г. Я., КРАСНОВ Ю. С. ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО КОБАЛЬТ- И НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

ИМЕРЛИШВИЛИ Г. Г., МАЧАРАШВИЛИ В. Д., ГИГИЛАШВИЛИ Ц. З., ОКРОШИДЗЕ И. Г., ИОСЕЛИАНИ Д. К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВАЛЬНОГО ШЛАМА ПРОИЗВОДСТВА АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

ИМЕРЛИШВИЛИ Г. Г., МАЧАРАШВИЛИ В. Д., ГИГИЛАШВИЛИ Ц. З., ИОСЕЛИАНИ Д. К., КАЛАБЕГАШВИЛИ Н. Г. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЦИАНИД-ИОНОВ

ЛЮБАЧ Н. В., ГРИНЬКО А. П. ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ПЕСТИЦИДІВ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ – ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ AGILENT 7890А

ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «МЕТОДИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ»

ДНІ ЯКОСТІ В КИЄВІ – 2008

НАДРУКОВАНО У VI СТ.