Я. В. МАКАРЧУК, В. Ф. ДЕМЧЕНКО, Л. М. КРАСНОКУТСКАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОДЕЦИЛОКСИПРОПИЛАМИНА И ЕГО АЦЕТАТА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ВЭЖХ

2005 – Журнал Хроматографічного товариства – т. V – № 1.  – С. 29-35

УДК 543.544

МАКАРЧУК Я. В., ДЕМЧЕНКО В. Ф., КРАСНОКУТСКАЯ Л. М.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОДЕЦИЛОКСИПРОПИЛАМИНА  И ЕГО АЦЕТАТА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ВЭЖХ стаття

Розроблено методику вимірювання сумарної концентрації ізодецилоксипропіламіну та його ацетату у повітрі методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), що дозволяє здійснювати контроль за дотриманням ГДК у повітрі робочої зони при застосуванні флотореагенту Procol CK921 (M).