Содержание #1-4 / 2013

Титульная страница

Содержание


МЕЛЬНИЧУК С.Д., ГРИНЧУК Д.В., ЦВІЛІХОВСЬКИЙ В.І.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ АМІНОКИСЛОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЮ РІДИННОЮ ХРОМАТОГРАФІЄЮ І ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АМІНОКИСЛОТНОГО АНАЛІЗУ

ГОЛУБЕЦ О. B., КИЩЕНКО В.А.,.ГОЛУБЕЦ Р.А, ТИМЧEНКО В.К. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮТЕНА В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ МЕТОДОМ ТВЕРДОФАЗНОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

ГЕРЦЮК М.Н. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАПРЕЩЁННЫХ И НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ

КРИКЛЯ С.О., КОРОТИЧ О.І. , МАЛИШЕВА М.Л., КОНОВАЛОВА В.В., САМЧЕНКО Ю.М. НАНОКОМПОЗИТНІ ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ АКРИЛАМІДУ З ІНКОРПОРОВАНИМ НАНОРОЗМІРНИМ СРІБЛОМ

ЗАЙЧЕНКО В. Н., ФОМАНЮК С. С., КРАСНОВ Ю.С., КОЛБАСОВ Г. Я. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВОЛЬФРАМА И КОБАЛЬТА ИЗ ОТХОДОВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ПЕСТИЦИДІВ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

ПЕРСОНАЛИИ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ УСЕНКО

ХРОНІКА