ГОЛУБЯТНИКОВ Н. И., МИХАЛЬКОВА С. Г., КИТУС В. В., ВОЛОБУЕВА Н. С. САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБОК КОРКОВЫХ

2010 – Журнал Хроматографічного товариства – т. Х. – № 1-4. – С. 37-43

УДК 543.38: 543.544.3: 614.31:663 

ГОЛУБЯТНИКОВ Н. И., МИХАЛЬКОВА С. Г., КИТУС В. В., ВОЛОБУЕВА Н. С.

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБОК КОРКОВЫХ стаття

У зв’язку з особливими вимогами у виноробстві до укупорочних засобів проведено одориметричну та санітарно-хімічну оцінку коркових пробок різних виробників. Для досліджень використано метод газорідинної хроматографії. Виявлено здатність до міграції з пробок таких компонентів, як ацетон та формальдегід, інколи у значних кількостях. Аналіз отриманих даних свідчить про наявність на ринку товарів як «хороших» так і «поганих» виробників коркових пробок.

Ключові слова: коркові пробки, санітарно-хімічні дослідження, газова хроматографія.