САМЧЕНКО Ю. М., ПАСМУРЦЕВА Н. А., УЛЬБЕРГ З. Р. ПРИМЕНЕНИЕ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИФФУЗИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ГИДРОГЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2010 – Журнал Хроматографічного товариства – т. Х. – № 1-4. – С. 21-29

УДК 678.745.8: 543.421/.424 

САМЧЕНКО Ю. М., ПАСМУРЦЕВА Н. А., УЛЬБЕРГ З. Р.

ПРИМЕНЕНИЕ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИФФУЗИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ГИДРОГЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  стаття

Спектроскопія в ультрафіолетовій (УФ) та видимій областях використовувалась для характеризування електростимульованої дифузії лікарських препаратів із гідрогелів медичного призначення, а також у якості експрес-методу оцінки ступеня відмивки синтезованих просторово зшитих гідрогелевих матриць від залишкових кількостей непрореагованих токсичних мономерів. 

Ключові слова: гідрогелі медичного призначення, спектроскопія в ультрафіолетовій та видимій областях, аналіз, залишкові кількості токсичних мономерів.