ДІДЕНКО П. І. МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ХЕМОСОРБОВАНИХ СПОЛУК НА ПОВЕРХНІ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ, ЩО МОДЕЛЮЮТЬ АТМОСФЕРНІ АЕРОЗОЛІ

2010 – Журнал Хроматографічного товариства – т. Х. – № 1-4. – С. 16-20

УДК 543.51:549.282

ДІДЕНКО П. І.

МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ХЕМОСОРБОВАНИХ СПОЛУК НА ПОВЕРХНІ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ, ЩО МОДЕЛЮЮТЬ АТМОСФЕРНІ АЕРОЗОЛІ  стаття

Одержано термограми десорбції фенілетанолу, фенілетилену, толуолу та бензолу з поверхні карбонізованого кремнезему. Досліджено реакції термолізу сполук, адсорбованих на модифікованій поверхні кремнезему та ідентифіковано їх продукти. 

Ключові слова: температурно-програмована десорбційна мас-спектрометрія, карбонізація, кремнезем, поверхня.