ЗРОСТЛІКОВА Ж., БИНКЛЕЙ Ж., ВОЙТОВИЧ П., АДАМ Т. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОЙ ДВУМЕРНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С ВРЕМЯ-ПРОЛЕТНЫМ МАСС-СПЕКТРАЛЬНЫМ ДЕТЕКТОРОМ В ИССЛЕДОВАНИИ МЕТАБОЛОМИКИ ЧЕЛОВЕКА

2009 – Журнал Хроматографічного товариства – т. IХ. – № 3, 4. –  С. 4-17

УДК 543.544.942. 543.51

ЗРОСТЛІКОВА Ж., БИНКЛЕЙ Ж., ВОЙТОВИЧ П., АДАМ Т.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОЙ ДВУМЕРНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С ВРЕМЯ-ПРОЛЕТНЫМ МАСС-СПЕКТРАЛЬНЫМ ДЕТЕКТОРОМ В ИССЛЕДОВАНИИ МЕТАБОЛОМИКИ ЧЕЛОВЕКАстаття

Час-пролітна мас-спектрометрія у поєднанні з газовою хроматографією (ГХ x ГХ - час-пролітна МС) має ряд переваг, таких як висока селективність розділення речовин, велика швидкість одержання та обробки даних, їх достовірність, хороша відтворюваність результатів, великий діапазон визначуваних кількостей речовин. Це дозволяє широко використовувати метод для вивчення метаболоміки людини. Авторами розроблено алгоритм автоматизованої обробки даних визначення маркерів спадкового порушення обміну речовин (IMDs) на базі ГХ x ГХ - час-пролітної МС.

Ключові слова: двомірна газова хроматографія, час-пролітна масс-спектрометрія, квадрупольний мас-аналізатор, маркери спадкового порушення обміну речовин.