ГИРЕНКО Д. Б., ОМЕЛЬЧУК С. Т., БАРДОВ В. Г., ГИРЕНКО Т. В., ВАВРІНЕВИЧ О. П. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНГІЦИДУ ПІРИМЕТАНІЛУ В ПОВІТРІ ТА ВОДІ ХРОМАТОГРАФІЧНИМИ МЕТОДАМИ

2009 – Журнал Хроматографічного товариства – т. IХ. – № 1,2. –  С. 21-25

УДК 543.544

ГИРЕНКО Д. Б., ОМЕЛЬЧУК С. Т., БАРДОВ В. Г., ГИРЕНКО Т. В., ВАВРІНЕВИЧ О. П.

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНГІЦИДУ ПІРИМЕТАНІЛУ В ПОВІТРІ ТА ВОДІ ХРОМАТОГРАФІЧНИМИ МЕТОДАМИстаття

Розроблено селективні та чутливі методики визначення фунгіциду піриметанілу в повітрі та воді методами газорідинної і тонкошарової хроматографії. В умовах газорідинної хроматографії з використанням термоіонного детектора досягнуто розділення на колонці, яка заповнена 5% SE-30, на хроматоні N-AW-DMCS, при температурі 180 °С. В умовах тонкошарової хроматографії були використані пластинки "Мерк", "Сорбфіл", "Силуфол" та різні рухомі фази. Розроблено методи підготовки проб повітря та води.

Ключові слова: піриметаніл, газорідинна хроматографія, тонкошарова хроматографія.