МЕЛЬНИЧУК С. Д., ЛОХАНСЬКА В. Й., БАРАНОВ Ю. С., БІЛОУС А. О. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЗАЛИШКІВ ПЕСТИЦИДІВ У ЗЕРНОВІЙ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

2009 – Журнал Хроматографічного товариства – т. IХ. – № 1, 2. –  С. 13-20

УДК 543.544.3

МЕЛЬНИЧУК С. Д., ЛОХАНСЬКА В. Й., БАРАНОВ Ю. С., БІЛОУС А. О.

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЗАЛИШКІВ ПЕСТИЦИДІВ У ЗЕРНОВІЙ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯстаття

Враховуючи стратегічне значення зернової галузі України, необхідно переглянути підходи до контролю показників безпеки, зокрема залишків пестицидів у зерновій продукції, для забезпечення галузі сучасними експрес-методиками, що відповідають європейським стандартам.

З цією метою проведено порівняльний аналіз методик визначення залишків пестицидів у зерні та продуктах його переробки, гармонізованих в Україні та таких, що використовуються в країнах ЄС. Показано доцільність створення методик визначення комплексів пестицидів у зерні на базі стандартної європейської методики EN 15662:2008 (QuEChERS) з використанням ГРХ/МС, ТІД, ДЕЗ та ВЕРХ/МС/МС/ФДМ.

Ключові слова: залишки пестицидів, зернова продукція, методика аналізу.