ШУРЕК Я., НАЗАФАРИН Л., КОВАЛЬЧУК Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА БЫСТРОЙ ВРЕМЯ- ПРОЛЕТНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ПЕСТИЦИДОВ И ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ МЕТОДАМИ ОДНОМЕРНОЙ И ДВУМЕРНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

2009 – Журнал Хроматографічного товариства – т. IХ. – № 1, 2. –  С. 4-12

УДК 543.544.942. 543.51

ШУРЕК Я., НАЗАФАРИН Л., КОВАЛЬЧУК Т.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА БЫСТРОЙ ВРЕМЯ-ПРОЛЕТНОЙ  МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ПЕСТИЦИДОВ И ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ МЕТОДАМИ ОДНОМЕРНОЙ И ДВУМЕРНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИстаття

Використання швидкого мас-спектрометричного детектора час-прольотного типу (TOF MS) забезпечує чутливість у повному діапазоні мас, необхідну для ідентифікації слідових концентрацій пестицидів та ПХБ, а щільність данихдостатню для визначення вузьких хроматографічних піків та деконволюції піків з перекриттями. Параметри інструменту було оптимізовано для швидкого та надійного рутинного аналізу очищених екстрактів різних харчових продуктів (дитячі суміші, свинячий жир). Представлено дані по вирішенню одних і тих же задач у режимах одномірної газової хроматографії та повної ортогональної двомірної газової хроматографії (GC GC).

Ключові слова: газова хроматографія, двомірна газова хроматографія, час-пролітна мас-спектрометрія, пестициди, поліхлоровані біфеніли, продукти харчування.