МЭН ЦИНЬКАЙ, БРЮС КВИМБИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ ПУТЕМ ОДНОВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ХРОМАТОГРАММ ПО ПОЛНОМУ ИОННОМУ ТОКУ ВЫБРАННЫХ ИОНОВ, А ТАКЖЕ СИГНАЛОВ МИКРОЭЛЕКТРОННОЗАХВАТНОГО И ПЛАМЕННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРОВ ПРИ ОДНОКРАТНОМ В

2005 – Журнал Хроматографічного товариства – т. V – № 4. – С. 24-37

УДК 541.49+547–386

МЭН  ЦИНЬКАЙ, БРЮС  КВИМБИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ ПУТЕМ ОДНОВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ХРОМАТОГРАММ ПО ПОЛНОМУ ИОННОМУ ТОКУ ВЫБРАННЫХ ИОНОВ, А ТАКЖЕ СИГНАЛОВ МИКРОЭЛЕКТРОННОЗАХВАТНОГО И ПЛАМЕННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРОВ ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВВОДЕ ПРОБЫ стаття

У цій публікації описано газовий хромато-мас-спектрометр (ГХ-МС), що дозволяє одночасно отримувати до чотирьох сигналів при введенні однієї проби. Встановлення на виході колонки триканального мікропотокового подільника дозволила отримати при одиничному введенні проби не тільки мас-спектральні (МС) дані, але також сигнали двох ГХ-детекторів. Така багатоканальна конфігурація приладу дозволяє реєструвати хроматограми у режимі сканування повного мас-спектра («Скан») для бібліотечного пошуку мас-спектрів, отримувати дані мас-фрагментографії (селективного іонного моніторингу – СІМ) для аналізу слідових кількостей речовин, а також дані мікроелектроннозахватного детектора (МДЕЗ) та полуменево-фотометричного детектора (ПФД), що забезпечує високі селективність та чутливість під час аналізу складних матриць. Можливість співставлення даних елементоселективних детекторів, хроматограм, записаних у режимах СІМ/Скан, а також наявність програм виявлення індивідуальних мас-спектрів та складання звітів (DRS) робить цей прилад незамінним засобом для аналізу різноманітних об'єктів на вміст пестицидів. У цій публікації розглянуто приклади його застосування для кількісного визначення та підтвердження наявності пестицидів у слідових кількостях, а також для відокремлення проб невідомого складу.