С. Г. МИХАЛЬКОВА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2005 – Журнал Хроматографічного товариства – т. V – № 4. – С. 18-23

УДК 541.49+547-386                                         

МИХАЛЬКОВА С.Г.

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ стаття

Контролювання якості алкогольних напоїв є важливим напрямом роботи Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному транспорті. Серед проаналізованих зразків горілчаної продукції відмічено тенденцію до зростання кількості фальсифікованих напоїв, що містять шкідливі домішки в концентраціях, що перевищують максимально допустимі рівні. Приведено газохроматографічну  методику  аналізу.