ЧУМАК А. А., КУБАШКО А. В. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ В МЕДИЦИНЕ

2005 – Журнал Хроматографічного товариства – т. V – № 4. – С. 4-17

УДК 614.71

ЧУМАК А. А.,  КУБАШКО А. В.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ В МЕДИЦИНЕ стаття

Сучасна медична наука підійшла до необхідності глибокого вивчення та розуміння суті процесів, що відбуваються в людському організмі. Завдяки технічному удосконаленню хромато-мас-спектрометрія посіла гідне місце серед методів інструментальної аналітичної хімії у фундаментальних і клінічних медичних дослідженнях. В огляді розглядається суть методу, а також різноманітність його застосувань у медико-біологічних пошуках та клінічній лабораторній практиці.