А. Н. ЛОВЯГИН, Л. А. ШЕВЧЕНКО, В. П. КОВАЛЬЧУК ПРИМЕНЕНИЕ ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТОЙКОСТИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

2005 – Журнал Хроматографічного товариства – т. V. – № 1. – С. 21-28

УДК 543.544

ЛОВЯГИН А. Н., ШЕВЧЕНКО Л. А., КОВАЛЬЧУК В. П.

ПРИМЕНЕНИЕ ИОННОЙ  ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ   ИЗУЧЕНИЯ  СТОЙКОСТИСПИРТНЫХ  НАПИТКОВ стаття

Вивчено можливість дослідження стійкості спиртних напоїв методом іонної хроматографії. Наведено основні метрологічні характеристики для визначення катіонів літію, амонію, натрію, калію, кальцію та магнію: стандартна похибка оцінки регресійної кривої, критерій однорідності Кохрена, об’єднане відносне стандартне відхилення (pooled RSD) та ін. Межі визначення катіонів складають не більше 0,05 мг/дм3.

Показано, що метод іонної хроматографії може застосовуватися для вивчення складу осадів, що дозволяє прогнозувати стійкість продукції або визначитися з причинами її зниження. Досліджено осади в винному напої та горілці, встановлено їх якісний та кількісний склад. Загальний час визначення не перевищує 60 хв.