Статті

КОРОТИЧ О.І., САМЧЕНКО Ю.М., ПОЛТОРАЦЬКА Т.П., ЖОЛОБАК Н.М., УЛЬБЕРГ З.Р. КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТОЧУТЛИВИХ МІКРОГЕЛІВ З ІНКОРПОРОВАНИМ МАГНЕТИТОМ

2012 – Журнал Хроматографічного товариства – т. ХІІ. – № 1-4. – С. 42-53 

УДК 544.77 

КОРОТИЧ О.І., САМЧЕНКО Ю.М., ПОЛТОРАЦЬКА Т.П., ЖОЛОБАК Н.М., УЛЬБЕРГ З.Р.

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТОЧУТЛИВИХ МІКРОГЕЛІВ З ІНКОРПОРОВАНИМ МАГНЕТИТОМ стаття

Останнім часом в центрі уваги багатьох дослідників перебувають ферогелі – нанокомпозити на основі термочутливих гідрогелів з інкорпорованими магнітними частинками, які можуть  бути використані для гіпертермії ракових пухлин та цільової доставки і контрольованого вивільнення лікарських препаратів. У даній роботі проведено дослідження  рівноважного ступеня набухання гідрогеля як однієї з ключових характеристик, що безпосередньо впливає на швидкість сорбції води, проникність для лікарських препаратів, механічну міцність гелю та його біологічну сумісність, а також взаємозв’язок цього показника з іншими фізико-хімічними та біологічними параметрами. Встановлені  оптимальні умови синтезу нанокомпозитів на основі термочутливих гідрогелів і показана можливість їх використання у медицині.

Ключові слова: рівноважний ступінь набухання гідрогелів, синтез нанокомпозитів.