Статті

ГЕРЦЮК М.М. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ НА ПОЛІГОНІ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ, БІЛЯ м. КАЛУШ

2012 – Журнал Хроматографічного товариства – т. ХІІ. – № 1-4. – С. 36-41 

УДК 504.054: 543.544.942 

ГЕРЦЮК М.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ НА ПОЛІГОНІ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ, БІЛЯ м. КАЛУШ стаття

Проведені дослідження стану забруднення ґрунту на полігоні токсичних відходів біля міста Калуш Івано-Франківської області, що містять гексахлорбензол. Показано що рівень забруднення ґрунтів в десятки і сотні тисяч разів перевищує допустимі нормативи і сягає глибини 12 м. Встановлені результати свідчать про необхідність ліквідації цього полігону та проведення регенераційних робіт з метою відновлення екологічної безпеки в регіоні.

Ключові слова: гексахлорбензол, токсичні відходи, газова хроматографія, екологічна безпека.