Статті

ВАВРИНЕВИЧ Е.П., АНТРОПОВ К.Д., ГИРЕНКО Т.В. АНАЛИЗ ТЕТРАКОНАЗОЛА И ПРОКВИНАЗИДА МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

2012 – Журнал Хроматографічного товариства – т. ХІІ. – № 1-4. – С. 31-35 

УДК 543.544 

ВАВРИНЕВИЧ Е.П., АНТРОПОВ К.Д., ГИРЕНКО Т.В.

АНАЛИЗ ТЕТРАКОНАЗОЛА И ПРОКВИНАЗИДА МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  стаття

Визначені умови хроматографічного розділення похідних азолу та хіназолінону, на прикладі тетраконазолу і проквіназиду, використовуючи метод газорідинної хроматографії з капілярною колонкою HP-5 та електронно-захватним детектором. Розроблена методика була використана для визначення мікрокількостей сполук у виробничих пробах.

Ключові слова: газорідинна хроматографія, фунгіциди, азоли, похідні хіназолінону