Статті

СИРОТЧУК О.А., ДІДУХ І.Р., ЗАЙЦЕВ В.М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗДІЛЕННЯ ТРИМЕБУТИНУ ТА ПАРАБЕНІВ МЕТОДОМ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕРУХОМИХ ФАЗ РІЗНОЇ СЕЛЕКТИВНОСТІ

2012 – Журнал Хроматографічного товариства – т. ХІІ. – № 1-4. – С. 4-12 

УДК 543.544.5.068.7:615.074 

СИРОТЧУК О.А., ДІДУХ І.Р., ЗАЙЦЕВ В.М.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗДІЛЕННЯ ТРИМЕБУТИНУ ТА ПАРАБЕНІВ МЕТОДОМ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕРУХОМИХ ФАЗ РІЗНОЇ СЕЛЕКТИВНОСТІ  стаття

В статті розглянуто поведінку сполук різної хімічної природи (тримебутин, метилпарабен, пропілпарабен, галова кислота, 4-гідроксибензойна кислота) в залежності від рН рухомої фази на колонках різної селективності (С18, фенільна, пентафторфенільна). Було показано, що фактор утримування тримебутину, значно зростає при збільшенні значення рН від 2,1 до 6,8. Для С18 колонки фактор утримування зростає від 0,6 до 19,0. Фактор утримування тримебутину збільшується найменше для пентафторфенільної колонки від 0,2 до 6,8. Отже, пентафторфенільна колонка менш чутлива до зміни рН, що робить такі колонки перспективними при розробці методик, як альтернативних до С18-фаз, за рахунок вищої робасності розроблених методик.

Ключові слова: тримебутин, парабени, рідинна хроматографія, фенільна колонка,  пентафторфенільна колонка.