Статті

КУЧМА П.О., КУШНІР А.Г., ЗЕМЦОВА О.В., БАРАНОВ Ю.С. КОМПЛЕКСНИЙ КОНТРОЛЬ БАГАТОЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ПЕСТИЦИДІВ ТА ПАВ В ҐРУНТАХ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

2016 – Журнал Хроматографічного товариства – т. ХVІ. – № 1-4. – С. 31-35

УДК 614.3:632.95:63-027.3:339.564

DOI: 10.15407 / zht2016.59.031

КУЧМА П.О., КУШНІР А.Г., ЗЕМЦОВА О.В., БАРАНОВ Ю.С.

Українська лабораторія якості та безпеки продукції агропромислового комплексу, смт Чабани,
Київська обл.

КОМПЛЕКСНИЙ КОНТРОЛЬ БАГАТОЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ПЕСТИЦИДІВ ТА ПАВ В ҐРУНТАХ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯстаття

В УЛЯБП АПК модифіковано методику вимірювання залишків пестицидів в ґрунті, що базується на методі пробопідготовки QuEChERS, ГРХ-МС та ВЕРХ-МС-МС. Методика відповідає міжнародним метрологічним вимогам згідно SANCO/12571/2013. Методику застосовано для контролю рівня забрудненості ґрунтів сільськогосподарського призначення та ґрунтів зон екологічних катастроф (завод «Радикал», звалища хімічних відходів Калуського хімкомбінату, складів зберігання непридатних пестицидів, нафтобази біля Василькова). Методика дозволяє визначати залишки не лише пестицидів, але також і деяких ПХБ та ПАВ на рівні ГДК.

Ключові слова: ґрунт, пестициди, хроматографія, мас спектрометрія, екологічна катастрофа, сільське господарство

ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельничук С.Д., Баранов Ю.С., Лоханська В.Й., Земцова О.В., Павлінчук В.І. МВВ № 081/120543-08 Методика виконання вимірювань масової частки залишкових пестицидів у ґрунті методом газорідинної хроматографії.

2. Мельничук С.Д., Лоханская В.И., Баранов Ю.С. [и др.]. Определение множественных остатков пестицидов в почвах прискладских территорий. Журнал хроматографічного товариства. 2005. Т. 5, № 3. C. 4–10.

3. Lokhanska V., Melnychuk S., Baranov Y. Identification of pollutants in soils around the obsolete pesticides stocks in Ukraine. Soil Chemical Pollution, Risk Asseessment, remediation and Security, Springer Science, 2008, Р. 218–222.

4. EN 15662: 2008 Foods of plant origin – Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE - QuEChERS-method. URL.:  http://chromnet.net/Taiwan/QuEChERS_Dispersive_SPE /QuEChERS_%E6%AD%90%E7%9B%9F%E6%96%B9%E6%B3%95_EN156622008_E.pdf

5. Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed. SANTE/11945/2015. URL: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945.

6. Городиська І.М., Монарх В.В., Моклячук Т.О., Слободенюк О.А., Баранов Ю.С., Білоус А.О.Екологічні ризики забруднення сільськогосподарської продукції непридатними пестицидами. Збалансоване природокористування. 2013. № 4. С. 17–22.

7. Моклячук Л.І., Баранов Ю.С., Городиська І.М., Монарх В.В., Білоус А.О. Склади зберігання непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин – джерело небезпеки для навколишнього середовища. Збірник наукових праць ВНАУ «Сільськогосподарські науки». 2012. № 1 (57). С. 65–69.