Статті

САМКОВА О.П., БАРАНОВ Ю.С., ДРОБОВИЧ И.Н., ДЕМЧЕНКО В.Ф., ОЛЬШЕВСКИЙ С.В., ЗЕМЦОВА О.В. К ПРОБЛЕМЕ КОНТРОЛЯ ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ

2016 – Журнал Хроматографічного товариства – т. ХVІ. – № 1-4. – С. 24-30

УДК 543:632+613+349.6

DOI: 10.15407 / zht2016.59.024

САМКОВА О.П., БАРАНОВ Ю.С., ДРОБОВИЧ И.Н., ДЕМЧЕНКО В.Ф.*, ОЛЬШЕВСКИЙ С.В.*, ЗЕМЦОВА О.В.

Українська лабораторія якості та безпеки продукції агропромислового комплексу, смт Чабани,
Київська обл.

Державна установа «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», м. Київ

К ПРОБЛЕМЕ КОНТРОЛЯ ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ стаття

Українська лабораторія якості продукції АПК НУБіП України та ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» на підставі власного багаторічного досвіду представили стан проблеми контролю препаративних форм пестицидів в Україні: вказали на суттєву частку фальсифікованих пестицидів на українському ринку, обґрунтували гостру необхідність обов'язкового вхідного контролю та пост-реєстраційного моніторингу пестицидів, виявили недоліки існуючого аналітичного контролю та шляхи їх подолання, особливу увагу приділили проблемі ідентифікації діючих речовин пестицидних формуляцій в різних випадках і використання ВЕРХ / МС / МС і ГРХ / МС для її вирішення.

Ключові слова: пестициди, пестицидні формуляції, препаративні форми, хроматографія, мас-спектрометрія

ЛІТЕРАТУРА:

1. Абсолютный рекорд импорта пестицидов в Украину. URL: http://infoindustria.com.ua/absolyutnyiy-rekord-importa-pestitsidov-v-ukrainu/

2. КлисенкоМ.А., ДемченкоВ.Ф., МакарчукТ.Л., МатвеєваО.Я., МаторінЄ.М., ПодрушнякА.Є. Довідниквибранихтермінівзпестицидівваналітичнійхімії, екогігієні, токсикологіїтаагроекології. Київ, Мінприроди, 2005. 242 с.

3. Петришина В.А.Проблема фальсифицированных пестицидов в Украине. URL: http://agrodelta.com.ua/ru/news/problema-falsificirovannyh-pesticidov-v-ukraine.html.

4. Поддельные пестициды: проблема обостряется. Овощеводство. URL: http://www.ovoschevodstvo.com/journal/browse/201507/article/1301/

5. International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. Guidelines on data requirements for the registration of pesticides. FAO/WHO, 2013. 75 p.

6. Про затвердження зразків заявок, що подаються суб'єктами господарювання на випробування на державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Наказ № 149 від 25.03.2008 р. {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 73 ( z0413-13) від 26.02.2013}. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0389-08

7. Manual of Development and Use of FAO and WHO specification for pesticides. First Edition.2002.

8. Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed. SANTE/11945/2015. URL: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945.

9. Guidelines on method validation to be performed in support of analytical methods for agrochemical formulations. CIPAC 3807.URL: https://ru.scribd.com/document/252572728 /Method-Validation-CIPAC