Статті

САМЧЕНКО Ю.М., КЕРНОСЕНКО Л.О., КРИКЛЯ С.О., ПАСМУРЦЕВА Н.О., ПОЛТОРАЦЬКА Т. П. СЕЛЕКТИВНІ ГІБРИДНІ СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ АЦЕТАЛІВ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ ТА АКРИЛОВИХ ГІДРОГЕЛІВ

2016 – Журнал Хроматографічного товариства – т. ХVІ. – № 1-4. – С. 14-23

УДК 544.77.022.84

DOI: 10.15407 / zht2016.59.014

САМЧЕНКО Ю.М., КЕРНОСЕНКО Л.О., КРИКЛЯ С.О., ПАСМУРЦЕВА Н.О., ПОЛТОРАЦЬКА Т. П.

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Київ

СЕЛЕКТИВНІ ГІБРИДНІ СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ АЦЕТАЛІВ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ ТА АКРИЛОВИХ ГІДРОГЕЛІВ стаття

Було розроблено методи синтезу та досліджено фізико-хімічні властивості (міцність та еластичність, ступінь та швидкість набухання, а також сорбційна здатність) гібридних матеріалів на основі ацеталів полівінілового спирту з поровим простором, частково просоченим функціональними рН- та термочутливими гідрогелями. Продемонстровано синергетичне покращення властивостей гібридних гідрогелів у порівнянні з компонентами, з яких вони зконструйовані, та перспективність використання вказаних матеріалів у якості селективних сорбентів для розділення та вилучення барвників із забруднених стічних вод, а також їх накопичення і концентрування при пробопідготовці в аналітичній хімії, насамперед для рідинної та газової хроматографії.

Ключові слова: гідрогелі гібридні, сорбенти селективні, гідрогелі рН- та термочутливі, концентрування проб, сорбція барвників

ЛІТЕРАТУРА:

1. Lee K., Mooney D. Hydrogels for tissue engineering. Chem Rev. 2001. № 7. Р. 1869–1879.

2. Qiu Y., Park K. Environment-sensitive hydrogels for drug delivery. Ad Drug Delivery Rev. 2001. № 3. Р. 321–339.

3. Dong L., Agarwal A., Beebe D., Jiang H. Adaptive liquid microlenses activated by stimuli responsive hydrogels. Nature. 2006. №. 442. Р. 551–554.

4. Discher D., Mooney D., Zandstra P. Growth factors, matrices, and forces combine and control stem cells. Science. 2009. № 324. Р. 1673–1677.

5. Balakrishnan B., Banerjee R. Biopolymer-based Hydrogels for Cartilage Tissue Engineering. Chem. Rev. 2011. № 111. Р. 4453–4457.

6. Calvert P. Hydrogels for soft machines. Adv. Mater. 2009. № 21. Р. 743–756.

7. Lake G., Thomas A. The strength of highly elastic materials. Proc R Soc A. 1967. № 300. Р. 108–119.

8. Jing G., Wang H. et al. Recent progress on study of hybrid hydrogels for water treatment. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspect. 2013. № 416.Р. 86–89.

9. Liu Y., Choi H.Recent progress in smart polymer composite particles in electric and magnetic fields. Polym. Int. 2013. № 62. Р. 147.

10. Rao P., Lo I., Yin K., C.N. Tang S.Removal of natural organic matter by cationic hydrogel with magnetic properties. J. Environ. Manage.2011. № 92.Р. 1690–1695.

11. Yun J., Jin D., Lee Y., Kim H. Photocatalytic treatment of acidic waste water by electrospun composite nanobers of pH-sensitive hydrogel and TiO2. Mater. Lett. 2010. № 64. Р. 2431–2434.

12. Malaviya P., Singh A. Physicochemical technologies for remediation of chromium-containing waters and wastewaters. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol.2011. № 41.Р. 1111–1172.

13. Крикля С. О., Самченко Ю. М., Коновалова В. В., Полторацька Т. П., Пасмурцева Н. О., Ульберг З. РГібридні рН- та термочутливі гідрогелі на основі полівінілого спирту та акрилових мономерів. Магістеріум. Хімічні науки. 2016. Вип. 63. С. 20–28.

14. Samchenko Yu., Ulberg Z., Korotych O. Multipurpose smart hydrogel systems. Advances in Colloid and Interface Science. 2011. № 168 (1-2). P. 247–262.

15. Kazutoshi Haraguchi, Toru Takehisa, Simon Fan Effects of Clay Content on the Properties of Nanocomposite Hydrogels Composed of Poly(N-isopropylacrylamide) and Clay. Macromolecules. 2002. № 35. P. 10162–10171.