Содержание #1-4 / 2014

Титульная страница

Содержание

СИРОТЧУК О.А., ДІДУХ І.Р., МАРКІН Р.О., ЗАЙЦЕВ В.М. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАЦЕТАМОЛУ, ФЕНІЛПРОПАНОЛАМІНУ ГІДРОХЛОРИДУ, КОФЕЇНУ, ХЛОРФЕНІРАМІНУ МАЛЕАТУ В ЛІКАРСЬКОМУ ЗАСОБІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АЛКІЛЬНОЇ НЕРУХОМОЇ ФАЗИ З ІНКОРПОРОВАНОЮ ПОЛЯРНОЮ ВСТАВКОЮ НА СИЛІКАГЕЛІ

ВАВРИНЕВИЧ Е.П., АНТРОПОВ К.Д., ГИРЕНКО Т.В., ШПАК Б.И. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИФЛУФЕНАМИДА И ДИФЕНОКОНАЗОЛА

ЯКИМЧУК М.В., ЛЕВЧИК В.М., ЗУЙ М.Ф., ЗАЙЦЕВ В.Н. АЦИЛЮВАННЯ ТА ДИСПЕРСІЙНА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ ДЛЯ ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДИФЕНІЛКЕТОНІВ

КІЩЕНКО В.А., ЛЕВЧУК І.В., ЄСАУЛЕНКО А.М., ТАНАСОВ І.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ БЕНЗ[А]ПІРЕНУ В ОЛІЯХ ТА ЖИРАХ З ВИКОРИСТАННЯМ АНАЛІЗАТОРА  AGILENT 1200

МЕЛЬНИЧЕНКО Т.І., ПЕТРЕНКО О.Д. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ ІНВЕРСІЙНОЇ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЇ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ЗАЙЧЕНКО В. Н., СЛОБОДЯНЮК И. А. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ ПУТЁМ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ПЕСТИЦИДІВ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

ДРУГА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ХІМІЧНА І РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ»

ТРЕТЯ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ:  «ХІМІЧНА БЕЗПЕКА І РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ»

21st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEPARATION SCIENCES