Содержание #1-4 / 2012

 Титульная страница

 Содержание

СИРОТЧУК О.А., ДІДУХ І.Р., ЗАЙЦЕВ В.М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗДІЛЕННЯ ТРИМЕБУТИНУ ТА ПАРАБЕНІВ МЕТОДОМ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕРУХОМИХ ФАЗ РІЗНОЇ СЕЛЕКТИВНОСТІ 

LEVCHUK I.V., KISHCHENKO V.A., OSEIKO N.I. THE BENZ[А]PYRENE MONITORING IN SUNFLOWER SEEDS AS THE WAY TO CANCEROGENIC SAFETY OF FOOD OILS AND OIL AND FAT CONTAINING PRODUCTS 

МЕЛЬНИЧУК С.Д., ЛОХАНСКАЯ В.И., БАРАНОВ Ю.С., ГРИБОВА Н.Ю. АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ БЕНЗО(а)ПИРЕНА В РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ  

ВАВРИНЕВИЧ Е.П., АНТРОПОВ К.Д., ГИРЕНКО Т.В. АНАЛИЗ ТЕТРАКОНАЗОЛА И ПРОКВИНАЗИДА МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

ГЕРЦЮК М.М. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ НА ПОЛІГОНІ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ, БІЛЯ м. КАЛУШ 

КОРОТИЧ О.І., САМЧЕНКО Ю.М., ПОЛТОРАЦЬКА Т.П., ЖОЛОБАК Н.М., УЛЬБЕРГ З.Р. КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТОЧУТЛИВИХ МІКРОГЕЛІВ З ІНКОРПОРОВАНИМ МАГНЕТИТОМ

БАНАХ О. С. ПОЧАТКИ ХРОМАТОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛУЦЬКУ