ЛЕВИН М. Г., МИРНЫЙ А. В., ТРУТАЕВ И. В., ОСТАНИНА Н. В., ИЩЕНКО Н. В., ГИНКУЛ И. Г., ОСИПОВ А. В., МАРКОВ В. В., ЛОГИНОВА Л. П., БОЙЧЕНКО А. П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНГУЛЯРНЫХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЧИСТОТЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ПИКОВ ПО ДАННЫМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДК

2010 – Журнал Хроматографічного товариства – т. Х. – № 1-4. – С. 4-15

УДК 543.544.5.068.7 

ЛЕВИН М. Г., МИРНЫЙ А. В., ТРУТАЕВ И. В., ОСТАНИНА Н. В., ИЩЕНКО Н. В., ГИНКУЛ И. Г., ОСИПОВ А. В., МАРКОВ В. В., ЛОГИНОВА Л. П., БОЙЧЕНКО А. П.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНГУЛЯРНЫХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЧИСТОТЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ПИКОВ ПО ДАННЫМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С ДИОДНО-МАТРИЧНЫМ ДЕТЕКТОРОМ - статья

На основі аналізу залежностей перших десяти сингулярних чисел матриць спектрограм індопаміда з домішкою амлодіпіна, отриманих в режимі обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії (ОФ-ВЕРХ) з діодно-матричним детектором, встановлено кореляцію між значенням 5-го сингулярного числа та масовою часткою домішки в діапазоні від 0,01 до 0,05 %. Результати підтверджено аналізом модельних спектрограм індопаміда та амлодіпіна. Виявлений зв'язок може бути корисним при визначенні чистоти хроматографічних піків у ВЕРХ. 

Ключові слова: чистота піка, високоефективна рідинна хроматографія, діодно-матричний детектор, сингулярне число, фактор чистоти, кореляція.