Articles

NOVOKHATSKA O.O., LIPAVSKA A.O., KORSHUN O.M., VAVRYNEVYCH O.P., OMELCHUK S.T. ANALYTICAL SUPPORT OF HYGIENIC CONTROL OF FLUFENACET RESIDUAL QUANTITIES IN THE ENVIRONMENTAL OBJECTS AND POTATO

UDC 613:632.95.028:633.491
DOI: 10.15407/zht2018.64.017

article

NOVOKHATSKA O.O., LIPAVSKA A.O., KORSHUN O.M., VAVRYNEVYCH O.P.,
OMELCHUK S.T.

Department of hygiene and ecology №1, Bogomolets National Medical University, Kyiv

 

ANALYTICAL SUPPORT OF HYGIENIC CONTROL OF FLUFENACET RESIDUAL QUANTITIES IN THE ENVIRONMENTAL OBJECTS AND POTATO


Studied conditions for chromatographic  derivatives of oxyacetamides - flufenacet, using gas-liquid chromatography with capillary column HP-5 and high-performance liquid chromatography with UV detection. Developed method was used for determination flufenacet residues in air, water, soil and potatoes.
Key words: gas-liquid chromatography, high-performance liquid chromatography, herbicides, derivatives of oxyacetamides.

REFERENCES

1.    Hubert J. Menne, Bernd Laber, Dirk Kerlen & Roland Beffa. Effectiveness of flufenacet in controlling resistant black-grass (Alopecurusmyosuroides Huds.) – comparison of glasshouse and field trial results. 25th German Conference on Weed Biology and Weed Control. Braunschweig, Germany.  March 13-15, 2012. P.401-408.
DOI: 10.5073/jka.2012.434.007
https://doi.org/10.5073/jka.2012.434.007
2.    Zimmerman LR, Schneider RJ, Thurman EM. Analysis and detection of the herbicides dimethenamid and flufenacet and their sulfonic and oxanilic acid degradates in natural water. J Agric Food Chem., Feb 27, 2002. 50(5). P. 45-52.
DOI: 10.1021/jf010779b
https://doi.org/10.1021/jf010779b
3.    Rubia Rasool, Pervinder Kaur, Anil Duhan1 and Makhan Singh Bhullar Quantification of flufenacet residues in soil and wheat grain. Indian Journal of Weed Science, 2017. N 49(4). P. 329–334.
DOI: 10.5958/0974-8164.2017.00087.9
https://doi.org/10.5958/0974-8164.2017.00087.9
4.  Turko M.S., Khursin P.A. Osobennosti provedeniya vysokoeffektivnoy zhidkostnoy khromatografii pri sovmestnom ispol'zovanii diflyufenikana, fluorestsentsii i flutamona v vozdukhe rabochey zony i atmosfery. Sakharovskiye Chteniya 2018 goda: ekologicheskiye problemy XXI veka.   Materialy   18-y mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: v 3 chastyakh. Pod redaktsiyey S.A. Maskevicha, S.S. Poznyak. 2018. S. 101-102. URL: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/197469 [in Russ.]
5.  Novohatska O.O., Milohov D.S., Vavrinevych O.P., Omelchuk S.T., Antonenko A.M. Analytical support of hygienic control of oxathiapiprolin residual amounts in environmental objects and potatoes. Medical and Clinical Chemistry, 2017. T. 19.  N 3. P. 5-10.
DOI: 10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i3.8189
https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i3.8189
6. Lidia María Ravelo-Pérez, Javier Hernández-Borges, Miguel Ángel Rodríguez-Delgado. Pesticides analysis by liquid chromatography and capillary electrophoresis. Journal of Separation Science, 2006. Vol. 29 (17).  P. 2557–2577.
DOI: 10.1002/jssc.200600201
https://doi.org/10.1002/jssc.200600201
7.  PPDB: Pesticide Properties Data Base. URL: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/.
8. DSTU ISO 8466-1-2001 Yakist vody. Vyznachannya hraduyuvalʹnoyi kharakterystyky metodyk kilkisnoho khimichnoho analizu. Chastyna 1. Statystychne otsinyuvannya liniynoyi hraduyuvalnoyi kharakterystyky (ISO 8466-1:1990, IDT). 10 s. [in Ukr.]
9. Postanova MOZ Ukrayiny N 20 vid 20 kvitnya 1999 r. «Pro vykorystannya norm tochnosti i pravylnosti vymiryuvan pry zdiysnenni kontrolyu za vmistom khimichnykh rechovyn v prodovolchiy syrovyni, produktakh kharchuvannya i obyektakh dovkillya i vidpovidnosti mizh velychynamy MDR i HDK i hranytsyamy analitychnoho vyznachennya khimichnykh rechovyn». [in Ukr.]