Articles

STETSENKO E.V., HYRENKO T.V., OMELCHUK S.T. CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF KRESOXIM-METHYL AND PROPICONAZOLE IN WATER

201– Zurnal Hromatografichnogo Tovarystva – V. XVII. – P. 5-8

UDC 543.544

DOI: 10.15407 / zht2017.63.005

STETSENKO E.V., HYRENKO T.V., OMELCHUK S.T.

Institute of Hygiene and Ecology at O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv

CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF KRESOXIM-METHYL AND PROPICONAZOLE IN WATER 

Conditions of kresoxim-methyl and propiconazole chromatographic separation by GLC with HP-5 column  were studied. Chromatography conditions of its microquantities in water were developed.

Key words: gas-liquid chromatography (GLC), fungicides, phenylacetic acid  derivatives, replaced triazoles. 

REFERENCES:

1. Dopovnennya do pereliku pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayini (Spetsialnyy vypusk). Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine. Kyyiv, 2017. 527 p. [in Ukr.]

2. Vremennyye metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu krezoksim-metila v vode, pochve, yablokakh, vinograde, yablochnom i vinogradnom sokakh metodom gazozhidkostnoy khromatografii. Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu mikrokolichestv pestitsidov v pishchevykh produktakh, kormakh i vneshney srede. 2001, N 33. P. 14-19. [in Russ.]

3. Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu tilta v rasteniyakh, pochve, vode metodom gazozhidkostnoy khromatografii. Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu mikrokolichestv pestitsidov v produktakh pitaniya, kormakh i vneshney srede. 1988, Ch. 17. P. 179-184. [in Russ.]

4. Hyrenko T.V., Stetsenko O.V., Zinchenko T.I., Omelchuk S.T. Pat. No 108976 UA, MPK (2016.01). Sposib vyznachennya pokhidnykh fenilotstovoyi kysloty i tryazoliv u vodi.; zayavnyk ta patentovlasnyk Natsionalʹnyy medychnyy universytet imeni O.O. Bohomolʹtsya. N u 2016 00345; zayavl. 16.01.2016; opubl. 10.08.2016. Byul. N 15. 4 p. [in Ukr.]

5. Hyrenko T.V. Khromatohrafycheskoe razdelenye azot·soderzhashchykh soedynenyy. Tezy dopovidey Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Naukovi doslidzhennya – teoriya ta eksperyment». Poltava, 2012. P. 34-36. [in Russ.]

6. Bardov V.H., Omelchuk S.T., Vavrynevych E.P., Hyrenko T.V., Antonenko A.N. Analytycheskoe obespechenye kontrolya zameshchennykh tryazolov v vode. Tezy dopovidey II Mizhnarodnoyi konferentsiyi «Suchasni problemy biolohiyi, ekolohiyi ta khimiyi». Zaporizhzhya, 2009. P. 165-166. [in Russ.]