АНДРОНИКАШВИЛИ Т. Г., ЭПРИКАШВИЛИ Л. Г., ПИРЦХАЛАВА Н. В., КОРДЗАХИЯ Т. Н., ЗАУТАШВИЛИ М. Г. О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛОНКИ ПУТЕМ НАСЫЩЕНИЯ ГАЗА-НОСИТЕЛЯ ПАРАМИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

2006 – Журнал Хроматографічного товариства – т. VI. – № 2. – С.11-19

УДК 543.544

АНДРОНИКАШВИЛИ Т. Г., ЭПРИКАШВИЛИ Л. Г., ПИРЦХАЛАВА Н. В., КОРДЗАХИЯ Т. Н., ЗАУТАШВИЛИ М. Г.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛОНКИ ПУТЕМ НАСЫЩЕНИЯ ГАЗА-НОСИТЕЛЯ ПАРАМИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ статья

З метою підвищення активності звичайного газу-носія (азоту), використовуваного в практиці газової хроматографії, здійснювалося його насичення парами органічних сполук трьох гомологічних рядів: одноатомних спиртів нормальної будови, насичених вуглеводнів нормальної будови та ароматичних вуглеводнів.

Виявлено, що найбільш активними з цих добавок є пари пропанолу, октану і толуолу. У процесах хроматографічного розділення вони виконують не тільки роль елюента, але й витискувача, сприяючи формуванню вузьких та симетричних кривих розділення і, таким чином, підвищують ефективність хроматографічних колонок. Застосування таких органічних домішок дозволяє добитися розділення сумішей сполук, які в умовах нашого експерименту з використанням звичайного газу-носія-азоту, не розділяються.